Důležité kontakty

Záchranná služba    155

Lékařská služba první pomoci nemocnice ......: tel.:...................

Všední dny: 16 - 21 hodin
Soboty, neděle, svátky: 8 - 20 hodin
více informací  
ZDE

 

Toxikologická laboratoř - Na Bojišti 1, Praha 2, tel.: 224 919 293

Mykologická poradna -  Karmelitská 14, Praha 2, tel.: 257 530 842

Při otravách vysoce jedovatými živočichy a hady:
Klinika anesteziologie a resuscitace FN 1.LF UK, tel.: 224 963 355

Při problémech s drogami - středisko DROP-IN, tel.: 222 221 431

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky www.mzcr.cz
Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky www.uzis.cz
Státní ústav pro kontrolu léčiv www.sukl.cz
Státní zdravotní ústav www.szu.cz
Česká lékařská komora www.lkcr.cz
Banka pupečníkové krve České republiky www.bpk.cz
Helples - informace pro osoby se zdravotním a mentálním postižením www.helples.cz

 


Kontakt

MUDr. Jaroslav Dobiáš dětský lékař

ordinace Kadaň
Golovinova 1559
tel.: 474 944 302

ordinace Radonice
Doupovská 178
tel.: 474 397 174


Mobil: 603 243 483